Onze Privacy regels

Om dit Privacy Statement volgens de regels beknopt en transparant te houden geven wij het puntsgewijs weer.

 

Identiteit: Twan Bierings Transport, Rondven 25, 6026 PX  Maarheeze. KvK 17279931. Voor verdere gegevens en contact verwijzen wij u naar onze contactpagina

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking: 

Om uw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat u een product of dienst hebt afgenomen.
Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die u hebt afgenomen.
Om goederen en diensten te leveren die u heeft afgenomen.
Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die u eerder heeft afgenomen. Hiervoor kunt u zich altijd afmelden via een link in de mail.
Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor u zich hebt aangemeld.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Naam (initialen, achternaam)
Contactgegevens (o.a. telefoonnummers, social media- en e-mailadressen)
Geslacht
Adres en woonplaats
IP-adres (bij verzenden via contactformulier)
Bankrekeningnummers
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Er worden geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens opgeslagen.

Duur van de opslag: 

Uw gegevens worden voor de wettelijke termijn opgeslagen in ons  financiële pakket en uw contactgegevens alleen voor de duur van onze relatie. Bij beëindiging van onze relatie zullen wij uw gegevens verwijderen uit onze systemen. Voor de financiële administratie gelden de wettelijke bewaar termijnen.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens: 

U kunt ten allen tijden uw bij ons bekende gegevens opvragen en inzien. 
Door een mail te sturen aan kunt u ons een verzoek doen van inzage, correctie of verwijdering. Wij zullen u in dat geval wel vragen om u op enerlei wijze te identificeren. Twan Bierings Transport zal in dit geval binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Bij schenden van de regels heeft u het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens: 

Je gegevens worden onder geen beding aan derde verstrekt tenzij dit de wet verlangt. Alleen indien wij genoodzaakt zijn om werk uit te besteden aan specialisten zullen wij voor een beperkte periode externe toegang verlenen tot uw gegevens. De toegang tot deze gegevens zal direct beëindigd worden op het moment dat de toegang niet meer nodig wordt geacht.

Cookies, of vergelijkbare technieken.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies.
Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.
Wij maskeren een deel van uw ip-adres.
Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld.
Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Hoe worden uw gegevens beveiligd:

Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
Alle medewerkers van Twan Bierings Transport die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.
DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
Gebruik van uw gegevens:

Twan Bierings Transport respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website dan wel cliënt te zijn of worden van Twan Bierings Transport gaat u ermee akkoord dat Twan Bierings Transport jouw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken en/of cliënt van ons zijn. Je kunt je persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen. Indien u klant bent van Twan Bierings Transport gaan wij er van uit dat u correspondentie met waarschuwingen en belangrijke updates wilt ontvangen, behalve indien u laat weten hier geen prijs op te stellen.

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze dienstverlening. Om u bij het bezoek aan een website van Twan Bierings Transport te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Je kunt je browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Twan Bierings Transport niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Twan Bierings Transport geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Vanzelfsprekend kunnen onze privacyregels wijzigen. Op deze pagina kunt u daarvan de wijzigingen bijhouden. Mocht het zijn dat deze wijzigingen zeer ingrijpend zijn zullen we deze met onze klanten communiceren.

Versie: augustus 2019