Rijtijdbeperking

Nederland
Onderstaande rijtijden gelden niet voor het weekend.

Breedte Rijtijden
≤4,00m Geen beperkingen
4,01-4,50m 10.00-15.00uur en 20.00-06.00uur
4,51-5,00m 20.00-06.00uur
>5,00m 22.00-06.00uur

Wel is het mogelijk dat er afwijkende voorwaarden/rijtijden vermeld worden door wegbeheerders in de ontheffing.

België

Rijverboden
Gewone wegen Autosnelwegen
-Van zaterdag 06.00uur tot maandag 06.00uur
-Voor vergunningen “alle wegen in België” van zaterdag 09.00uur tot maandag 06.00uur
-Van zaterdag 06.00uur tot maandag 09.00uur
-Voor vergunningen “alle wegen in België” van zaterdag 09.00uur tot maandag 09.00uur
Tussen 06.00-21.00uur met:
Breedte >4,00m
Lengte >30,00m
Tussen 06.00-21.00uur met:
Breedte >3,50m
Lengte > 30,00m
Bij wettelijke feestdagen*1):
De dag voor de feestdag vanaf 16.00uur tot de dag na de feestdag 06.00uur
Bij wettelijke feestdagen*1):
De dag voor de feestdag vanaf 16.00uur tot de dag na de feestdag 09.00uur
In de grote bebouwde kommen van Antwerpen – Brugge – Brussel – Charleroi – Kortrijk – Gent – Hasselt – Liege – Leuven – Mechelen – Mons – Namur – Tournai – Oostende – Verviers:tussen 07.00-09.00uur en tussen 16.00-18.00uur Op de autosnelwegvakken*2) van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00-09.00uur en tussen 16.00-21.00uur
Verboden voor transporten:
Hoogte >4,30m
Massa > 44.00 ton
In vakantieperiode
(27 juni tot 04 september):
-Vrijdag tussen 15.00-22.00uur
-Voor vergunningen “alle wegen in België” van zaterdag 06.00 tot maandag 06.00uur
In de vakantieperiode (27 juni tot 4 september):
-Vrijdag tussen 15.00-22.00uur
-Voor vergunningen “alle wegen in België” van zaterdag 06.00 tot maandag 09.00uur

*1) Wettelijke feestdagen 2010: 1 januari, paasmaandag (5 april), 1 mei, hemelvaart (13 mei), pinkstermaandag (24 mei), 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25 december
*2) a) Autosnelwegringen van Antwerpen R1 – Brussel R0 – Charleroi R9 – Liège
b) Autosnelwegen: A4 (E411) Brussel-Namur; Tussen Waver en Brussel, A10 (E40) Brussel-Oostende; tussen Aalst en Brussel, A7 (E19) Brussel-Mons; tussen Halle en Brussel, A3 (E40) Brussel-Liege; tussen Bertem en Brussel, A1 (E19) Brussel-Antwerpen; tussen Mechelen en Brussel
Op bovenstaande autosnelwegvakken is het verboden tussen 06.00-09.00uur in de richting van Brussel en tussen 16.00 en 21.00uur vanuit de richting van Brussel.

Duitsland
Over het algemeen gelden onderstaande rijtijdbeperkingen in Duitsland. Hiervan kan door de wegbeheerders (sterk) afgeweken worden, deze beperkingen worden in de vergunning vermeld.

Normaal gesproken geldt voor exceptionele transporten dat deze verreden moeten worden van maandag 09.00uur tot vrijdag 15.00uur.

Breedte Rijtijden
<3,20m Niet tussen 06.00-08.30uur en 15.30-19.00uur
>3,20m 22.00-06.00uur