Regelgeving Nederland

Ontheffing exceptioneel transport benodigd bij (ondeelbare lading):

Breedte > 3,00 meter
Lengte > 22,00 meter
Hoogte > 4,00 meter
Massa > 50,00 ton

In hoofdzaak kunnen onderstaande schema’s aangehouden worden.

Onderliggend wegennet (wegen met tegemoetkomend verkeer op dezelfde baan)

Breedte (m) Lengte (m) Massa (ton) Ontheffing Begeleiding 1 EPB Begeleiding 2 EPB
3,00 – 3,50 22,00 – 27,50 x
3,51 – 4,00 27,51 – 32,00 x x
> 4,00 > 32,00 x x

Opmerking: Door wegbeheerders kan al vanaf 3,00m breedte transportbegeleiding voorgeschreven worden.

Bovenliggend wegennet (wegen met gescheiden rijbanen en geen tegemoet komend verkeer op dezelfde baan)

Breedte (m) Lengte (m) Massa (ton) Ontheffing Begeleiding 1 EPB Begeleiding 2 EPB
3,00 – 4,00 22,00 – 40,00 x
4,01 – 4,50 40,01 – 50,00 x x
> 4,50 > 50,00 > 100 x x

Konvooien
Het is in sommige gevallen mogelijk om met transportbegeleiding het exceptionele transport tot een konvooi samen te stellen, indien;

  • dit plaats vind op autosnelwegen, en
  • ten hoogste uit twee exceptionele transporten bestaat
Som netto lengtes (m) Begeleiding 1 EPB Begeleiding 3 EPB
≤ 50 x
≤ 120 x

Zelfrijdende werktuigen (bijv. mobiele kranen)
Ontheffing benodigd bij:
Breedte > 3,00 m
Lengte > 20,00 m
Aslast > 12,00 ton
Massa > 60,00 ton

Transportbegeleiding benodigd:
Massa > 84,00 ton

Regelgeving:

  • Beleidsregel ontheffingverlening exceptionele transporten Dienst Wegverkeer
  • Richtlijn exceptioneel transport 1993
  • Regeling verkeersregelaars 2009
  • Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
  • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
  • Voertuigreglement