Regelgeving Frankrijk

Vergunningen/ontheffingen benodigd bij (ondeelbare lading):

Breedte > 2,55 m
Lengte > 16,50/18,75 m (oplegger/aanhanger)
Hoogte > 4,00 m
Massa > 44,00 ton (> 5 assen)

Voor Frankrijk geldt een verdeling onder drie categorieën:

Categorie 1  Categorie 2  Categorie 3 
Breedte (m) 2,56 – 3,00 3,01 – 4,00 > 4,00
Lengte (m) 16,50 – 20,00 20,01 – 25,00 > 25,00
Massa (ton) 44,00 – 48,00 48,01 – 72,00 > 72
Snelheid (km/u)
  Op autosnelweg 80 80 60
  Op autoweg 70 70 50
  Op wegen onderliggend wegennet 60 60 50
  In de bebouwde kom 50 40 30
  Bij kunstwerken (brug/viaduct/etc) 30 30 10 – 30
  Bij omleidingen 25 25 25
Geldigheidsduur vergunning Maximaal 5 jaar Maximaal 2 jaar Maximaal 1 jaar

Transportbegeleiding
In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel transportbegeleiders een transport nodig heeft en wanneer er Politie noodzakelijk is.

Afmetingen van het transport Transport Cat. 1  Transport Cat. 2  Transport Cat. 3 ≤72 ton  Transport Cat. 3 ≤120 ton Transport Cat. 3 >120 ton
Breedte (m) Lengte (m) 
2,56 – 3,00  16,50 – 20,00  1x 2x
20,01 – 25,00 
25,01 – 30,00  1x 2x 2x + Politie
30,01 – 40,00  2x
3,01 – 4,00  16,50 – 25,00  1x 2x 2x
25,01 – 30,00  1x 2x + Politie
30,01 – 40,00  2x
4,01 – 4,50  16,50 – 25,00  1x 2x 2x + Politie
25,01 – 30,00  2x
30,01 – 40,00  2x 2x
Breedte >4,5 en/of lengte >40  2x + Politie 2x + Politie 2x + Politie